Duyurular

2019-2020 YILI BAHAR YARIYILI EK SINAVLARIYLA İLGİLİ ÖNEMLİ DUYURU

2016 yılında okulumuza kayıt yaptırıp bu süre içerisinde mezun olamayan ve azami öğrenim süresini dolduran yüksekokulumuz öğrencilerine 7 Ekim 2018 tarihli ve 30558 sayılı Resmi gazetede yayımlanan ‘’Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Ön lisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’’nin eğitim öğretim süreleri başlıklı 14’üncü maddesinin 7’inci fıkrası uyarınca, başarısız oldukları tüm dersler için iki ek sınav hakkı verilmesi gerekmektedir. Söz konusu yönetmelik gereği azami süresini dolduran yüksekokulumuz son sınıf öğrencilerine devam yükümlülüklerini yerine getirmek şartıyla başarısız oldukları tüm dersler için verilecek ek sınavlara ait Başvuru ve sınav tarihleri aşağıya çıkarılmıştır.

Başvuru                    : 21-27 Temmuz 2020

Birinci ek sınavların: 28-29-30 Temmuz 2020

İkinci ek sınavların  : 06-07-08 Ağustos 2020

Not:Ek Sınavlara başvurular dilekçe ile yapılacaktır. Başvuru dilekçeleri bölüm sekreterlerinden ve web sayfamızdan http://sivasmyo.cumhuriyet.edu.tr/ temin edilebilir.Dilekçeler şahsen, posta ve E-mail yoluyla ayrıca faks çekerek müdürlüğümüze ve öğrenci işlerine ulaştırılabilir.

Faks: 03462191265

E-Mail : smyo@cumhuriyet.edu.tr

Tel :03462191010 Dahili: 2355-1474

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sivas Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu 

58140 SİVAS