Telefon: 0 346 219 1264 Belgegeçer: 0 346 219 1265 smyo@cumhuriyet.edu.tr

Menü

MESLEK YÜKSEKOKULUMUZ

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ Sivas Meslek Yüksekokulu

Tanıtım

Sivas Meslek Yüksekokulu’nun misyonu, Türk Eğitim Sisteminin doğal büyüme alanının iki yıllık Meslek Yüksekokulları olduğu gerçeğine uygun olarak teknolojik ve toplumsal ihtiyaçları göz önünde bulunduran çağdaş bir eğitim-öğretim uygulamak ve öğrencilerimizi sektörün ihtiyaçlarına göre yönlendirerek mezuniyet sonrası aranan eleman niteliklerini oluşturmaktır.

Sivas Meslek Yüksekokulu, tüm öğrencilerini çağın ve eleman yetiştirdiği sektörlerin ihtiyaçlarına göre yönlendirerek; akademik disiplinlerin uygulama ve mesleki boyutlarına öncelik veren ders programları ile “Eğitimde İşbaşı” anlayışına uygun olarak profesyonel hayata hazırlamaktadır.

Sivas Meslek Yüksekokulu’nun hedeflerini gerçekleştirme konusundaki başarısı; büyüme ve gelişmeye dönük hazırlık çalışmalarında, sağlıklı yapılanma için gerekli tüm ön çalışmaların ve gelişme stratejilerinin en küçük ayrıntılarına kadar planlanması ve belirlenen ihtiyaçların gerçekleştirilmesinde en uygun yöntem ve araçların kullanılmasıdır.

 

Misyon - Vizyon

Meslek Yüksekokulumuzun misyonu, Sivas ve bölgesinde, katılımcı, paylaşımcı, araştırmacı, özgür ve çağdaş bir eğitim-öğretim kültürü oluşturmak suretiyle toplumsal değerlere saygılı, evrensel düzeyde bilgiye ve uygulama becerisine sahip, ahlaki ve mesleki nitelikleri yüksek bireyleri iş dünyası ile birlikte yetiştirmektir.
 
Yüksekokulumuzun vizyonu ise mesleki eğitim-öğretimde hedeflediği yüksek kalite standartlarıyla mezunlarına uygulama becerisi kazandırma yetkinliği ile ulusal ve uluslararası düzeyde adından söz ettiren; iş dünyası ile işbirliği içinde geleceğin nitelikli işgücü ihtiyacını karşılamaya yönelik etkili çözümler üreten, demokratik, şeffaf, iletişime ve değişime açık bir Meslek Yüksekokulu olmaktır.

Yüksekokulumuza Emeği Geçenler

       

Sivas Meslek Yüksekokulu Kamu Hizmet Envanteri ve Standartları Tablosu

Sivas Meslek Yüksekokulu Kamu Hizmet Standartları Tablosu

Sivas Meslek Yüksekokulu Kamu Hizmet Standartları Tablosunu PDF ve Word dosyası olarak indirebilirsiniz.


Word Dosyası İndir

Pdf Dosyası İndir

Sivas Meslek Yüksekokulu Kamu Hizmet Envanteri Tablosu

Sivas Meslek Yüksekokulu Kamu Hizmet Envanteri Tablosunu PDF ve Excel dosyası olarak indirebilirsiniz.


Excel Dosyası İndir

Pdf Dosyası İndir