Telefon: 0 346 219 1264 Belgegeçer: 0 346 219 1265 smyo@cumhuriyet.edu.tr

Menü

FAKÜLTEMİZ

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ Sivas Meslek Yüksekokulu

Müdürün Mesajı

Mesleki Eğitimin ara eleman gücü olarak  teknik  elemanlarını bugüne kadar büyük bir başarıyla eğitme görevini yerine getirmiş olan Yüksekokulumuz, Topluma karşı olan aydınlanma hizmetlerini her alanda en yüksek düzeyde sürdürmeyi bir ilke olarak benimsemiş olup, eğitsel hizmetlerinde bilimsel, kültürel ve sosyal alanlarda tüm gücü ile çalışmaya devam etmektedir.
Sivas Meslek Yüksekokulu olarak,  günümüz teknik eğitim alanındaki yeniliklere uyum sağlamak, toplumun artan bilgi gereksinimini karşılayabilmek, iş dünyasının istediği doğrultuda; problem çözebilen, iletişim becerisine sahip, liderlik yapabilecek, bilgi ve beceri sahibi çağdaş düşünce yapısında elemanlar yetiştirmektedir. Bu güne kadar başarıyla yerine getirdiğimiz eğitim faaliyetlerimiz ile topluma hizmet görevlerimizi çeşitlendirerek ve artırarak yerine getirdiğimize inanmaktayız. Bundan sonra da eğitim programlarımızın bilim ve teknoloji alanlarındaki yenilikler yanında toplumun değişen talepleri doğrultusunda da geliştirilmesi en belirgin hedeflerimizdendir.
Saygılarımla.
Yrd. Doç. Dr. Uğur TUTAR
Cumhuriyet Üniversitesi
Sivas Meslek Yüksekokulu
Müdürü