Telefon: 0 346 219 1264 Belgegeçer: 0 346 219 1265 smyo@cumhuriyet.edu.tr

Menü

İç Kontrol

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ Sivas Meslek Yüksekokulu

İç Kontrol

Yüksekokulumuzun misyonu, Sivas ve bölgesinde, katılımcı, paylaşımcı, araştırmacı, özgür ve çağdaş bir eğitim-öğretim kültürü oluşturmak suretiyle toplumsal değerlere saygılı, evrensel düzeyde bilgiye ve uygulama becerisine sahip, ahlaki ve mesleki nitelikleri yüksek bireyleri iş dünyası ile birlikte yetiştirmektir.

Vizyonumuz
 
Mesleki eğitim-öğretimde hedeflediği yüksek kalite standartlarıyla mezunlarına uygulama becerisi kazandırma yetkinliği ile ulusal ve uluslararası düzeyde adından söz ettiren; iş dünyası ile işbirliği içinde geleceğin nitelikli işgücü ihtiyacını karşılamaya yönelik etkili çözümler üreten, demokratik, şeffaf, iletişime ve değişime açık bir Meslek Yüksekokulu olmaktır.
  1 (Yüksekokul Müdürü)
  2 Yrd.Doç.Dr. Abdullah ERGÜN (Müdür Yardımcısı)
  3 Yrd.Doç.Dr. Şirin KARAMAN (Müdür Yardımcısı)
  4 Murat ÖCALAN (Yüksekokul Sekreteri)
  5 Fikri COŞGUN (Şef)
  6 Ayşe ÇELİK (Yazı İşleri)
  7 Zeynep ÖZTÜRK (Mali İşler)
  8 Cemal KALKAN (Taşınır Kayıt Kontrol Sorumlusu)
  9 Kamuran ÇİFTÇİ (Öğrenci İşleri ve Bölüm Görevlisi)
  10 Bünyamin COŞKUN (Öğrenci İşleri ve Bölüm Görevlisi)
  11 Dilara BORA GÜLDÜ (Yüksekokul Müdür Sekreteri)
  12 Hamide GÜRSOY (Gelen-Giden Evrak Kayıt Görevlisi)
  13 Mehmet BOYRAZ (Bilgisayar İşletmeni)
  14 Mehmet ERCİNS (Öğrenci İşleri ve Bölüm Görevlisi)
  15 Cemil SAĞIR (Hizmetli)
  16 Mustafa GÜMÜŞER (Hizmetli)
  17 Rahmi AKBULUT (Hizmetli)
  18 Yaşar ALTUNEL (Hizmetli)
  19 Yrd.Doç.Dr. Abdullah ERGÜN (Bölüm Başkanı)
  20 Doç.Dr.Tolga KARAKÖY (Bölüm Başkanı)
  21 Yrd.Doç.Dr. Şirin KARAMAN (Bölüm Başkanı)
  22 Yrd.Doç.Dr. Selma ŞİMŞEK(Bölüm Başkanı)
  23 Yrd.Doç.Dr. Ayhan ÜSTÜNTAŞ(Bölüm Başkanı)
  24 Yrd.Doç.Dr.Turan KILINÇ(Bölüm Başkanı)
  25 Öğr.Gör.Dilek SAYIN(Bölüm Başkanı)
  26 Öğr.Gör.Hasan Hüseyin BAŞ (Bölüm Başkanı)
  27 Öğr.Gör.Osman DEMİREL(Bölüm Başkanı)
  28 Öğr.Gör.Lütfi AKKUŞ (Bölüm Başkanı)
  29 Öğr.Gör.Netice DUMAN(Bölüm Başkanı)
  30 Öğr.Gör.Orhan YILDIZ(Bölüm Başkanı)
  31 Öğr.Gör.Osman DOĞANAY (Bölüm Başkanı)
  32 Mehmet YÜKSEKTEPE (Motor ve Makine Teknikeri)
  33 Vahid DÖŞKAYA (Makine Teknikeri)
  34 Nilüfer GÖKÇE (Elektrik Teknikeri)
  35 Hasan Hüseyin KARAMUKLU (Elektrik Teknikeri)
  36 Hakan TÜLÜK (İnşaat Teknikeri)
  37 Hatice ELİK (İnşaat Teknikeri)
  38 Hilal Tuba DOĞAN (İnşaat Teknikeri)
  39 Hidayet SÖNMEZ(Bilgisayar Teknikeri)

İç Kontrol İş Akış Şemaları