Telefon: 0 346 219 1264 smyo@cumhuriyet.edu.tr

Menü

Organik Tarım

Sivas Meslek YüksekokuluProgramın Amacı:   Kamu ve özel sektör kurulumlarında istihdam edilmek üzere, ekolojik dengenin korunması, her türlü bitkisel ve hayvansal ürünlerin üretimi ile kullanılacak girdilerin organik tarım metoduna uygun olarak üretilmesi ve bu ürünlerin işlenmesi, depolanması ile kontrolünü amaçlayan, tarımdaki çevreye ve insan sağlığına zarar vermeyen modern üretim tekniklerini kullanmayı bilen "Organik Tarım Teknikeri" yetiştirmektir

Bölümün Eğitim Olanakları: Bitkisel ve hayvansal üretimi organik tarım ilkelerine bağlı olarak gerçekleştirmek ve bu ürünlerin kalite kontrolü, muhafazası, pazara hazırlanması hakkında yeterli bilgi ve pratiğe sahip, kamu ile özel sektörün AR-GE destek ve diğer personel ihtiyacına cevap verebilecek nitelikli teknik eleman yetiştirmektir.

 

Kariyer Olanakları:

• Kamu kurum ve kuruluşları: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı İl ve İlçe Müdürlükleri, Araştırma Enstitüleri ve Belediyeler.

 • Tarımsal Amaçlı Kooperatifler: Tarım Kredi Kooperatifleri, Tarım Satış Kooperatifleri ve Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri.

• Özel Sektör İşletmeleri: Organik tarımsal (bitkisel ve hayvansal) üretim ve pazarlama işletmeleri ile sürdürülebilir tarım (organik tarım ve iyi tarım uygulamaları) kontrol ve sertifikasyon kuruluşları.

• Kendi işletmeleri: Organik tarımsal (bitkisel ve hayvansal) üretim ve pazarlama işletmeleri.

 

Mezuniyet Koşulları: Dört yarıyıl sonunda toplam 120 AKTS'nin ( Avrupa Kredi Transfer Sistemi) tamamlanması, mezuniyet ortalamasının en az 2.0 olması ve 30 iş günü zorunlu stajını tamamlaması koşulunu sağlayan öğrenciler mezun olmaya hak kazanırlar.

 

Dikey Geçiş Olanakları: Önlisans programını bitiren kişi çalıştığı işyerinde performansına göre yöneticiliğe kadar yükselebilir. İki yıllık eğitim sonunda yapılan DGS (Dikey Geçiş Sınavı) Anadolu Üniversitesi Açık öğretim İktisat Fakültesi veya İşletme Fakültesi lisans programları ile geçiş yapılabilecek lisans programları ise şunlardır:

 

· Bahçe Bitkileri

· Bahçe Bitkileri Üretimi ve Pazarlaması

· Organik Tarım İşletmeciliği

· Bitki Koruma

· Bitkisel Üretim ve Teknolojileri

· Biyosistem Mühendisliği

· Tarla Bitkileri

· Tarımsal Yapılar ve Sulama

· Tarım Ekonomisi

·  Zootekni

· Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği

  

                      Seranın Dışarıdan Görünümü                                                     Topraksız Tarım Serasında Yetiştirilen Domatesler

 

                                 Organik Tarım Sergisi                         Melezleme Çalışmalarından Bir Görünüm

 

 

C.Ü. Sivas MYO, Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü, Buğday Islah Çalışmaları

 

       Bölümümüz Tarafından yürütülmekte olan «Genotip Sekanslama (GBS) ve SSR Metodlarını Kullanarak Yerel Bakla Popülasyonlarında Agro-Morfolojik, Verim ve Kalite ile İlişkili DNA Markörlerinin Belirlenmesi» Başlıklı TÜBİTAK Projesi Kapsamında Yapılan Çalışmalardan Görünümler

 

Topraksız Tarım Serası İç Kısımdan Görünüm