Maden Teknolojisi

Tanıtım

 
TANITIM

 

Ülkemizde madencilik alanında ocak denetiminin ve iş takibinin teknolojinin de gelişmesine bağlı olarak üniversite seviyesinde bilgi ve görgülerle donatılmış ara elaman yetiştirilerek, eksikliğin bu yolla doldurulması amaçlanmıştır. Bilhassa büyük çapta olan ve oldukça yaygınlık gösteren müesseselere kontrol ve denetim daha da önem kazanmıştır. Yetişmiş bu elemanlar sayesinde kurumlardaki eğitim için gerekli olan süre ve iş kaybının önüne geçilecektir. Proje okuma ve değerlendirilmesi, mühendisten sonra gelen bu elemanlar sayesinde akıcı hale getirilecektir. Uzmanlaşma ve bu sayede muhtemel teknik eksikliklerin ve hataların en aza indirgenmesi sağlanacaktır. Maden Teknikerleri uygulama ile teorinin kaynaştırılmasında aktif olarak faaliyet gösterecekler, böylelikle mühendis için gerekli proje ve planlamaların yapılmasına daha geniş bir zaman kalacaktır. Emniyet ve üretimle ilgili konularda yeni yönetmelikler ve müeyyideler oluşturulmasında mühendise daha geniş bir perspektivde bakış imkânı ve yardımı sağlayacaklardır. Öğrencilerin programdan mezun olabilmeleri için 60 günlük zorunlu stajlarını tamamlamaları öngörülmektedir. Zorunlu stajlar kapalı işletme, açık işletme ve cevher hazırlama tesisleri stajları olarak planlanmıştır. Programın Amacı Maden programı maden cevherinin bulunması, çıkartılması ve işlenmesi konusunda ihtiyaç duyulan ara elemanı yetiştirir. Mezunların Kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler Maden programını bitirenlere "Maden Teknikeri" unvanı verilir. Maden teknikerleri kömür ve diğer madenlerin yeryüzüne çıkarılması için kuyuların ve galerilerin açılması, madenlerin işletilmesi için gerekli işlemleri, maden mühendisinin gözetim ve denetimi altında yürütür. Çalışma Alanları Maden programı mezunları Tekniker unvanı almakta ve Madencilik sektöründe faaliyet gösteren kamu ve özel kuruluşlarda istihdam edilebilmektedirler. Öğrencilerimiz mezuniyetleri sonrasında DGS sınavı ile eğitimlerine 4 yıllık fakültelerde devam edebilmektedirler.

Bağlantılar

İletişim

Adres:        Cumhuriyet Üniversitesi Sivas Meslek Yüksek Okulu Maden Teknolojisi 58140
Tel:              0.346.2191010-1503 
Fax:              0.346.2191110 
 
E-Posta:      smyo@cumhuriyet.edu.tr

Telefon

Telefon: 0 346 219 1264

Adres

Cumhuriyet Üniversitesi Merkez Kampüsü

Email

smyo@cumhuriyet.edu.tr

Belgegeçer

Belgegeçer: 0 346 219 1265