Doğal Yapı Taşları Teknolojisi

Tanıtım

Programın Amaçları

 

Programın temel amacı; doğal taş ve mermer sektörü ile ilgili güncel, çağdaş, gelişmeye açık ve sektörü iyi tanımlayabilen, düşünen, problem çözen, sektörde etkin olabilecek ve analitik düşünme yeteneğine sahip tekniker nitelikli insan gücü yetiştirmektir.

 

Programın Hedefleri

 

1-Güncel araştırma ve teknolojileri kullanarak etik ilkeler çerçevesinde bilimsel ve teknik çalışmalar yapabilen doğal taş teknikerlerinin yetişmesi için eğitim vermek.

2-Elde edilen bilgilerin insanlık hizmetine sunulmasını sağlamak.

 

 

Doğal Yapı Taşları Teknikerinin Çalışma Alanları ve İş Bulma Olanakları

 

Doğal yapı taşları teknikerlerinin çalışma alanı daha çok özel sektör işletmeleridir. Mermer ocağı işletmesi, mermer işleme fabrikası veya atölyesi, mermer montaj işletmeleri belli başlı çalışma alanlarıdır. Mermer kullanımının artması, mermer ihracının artması nitelikli eleman ihtiyacını daha fazla arttırmaktadır. Bu da mermerciliğin önemli bir istihdam alanı olacağını göstermektedir.

 

Programın Dikey Geçiş Olanakları ve Dikey Geçiş Yapılabilecek Lisans Programları

 

Ön Lisans Mezuniyet Alanı                   Tercih Yapılabilecek Lisans Programları

Doğal Yapı Taşları Teknolojisi                                                               İç Mimarlık

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı

    Jeoloji Mühendisliği

     Maden Mühendisliği

       Mimarlık 

 

 

 

 

Bağlantılar

İletişim

Adres:        Cumhuriyet Üniversitesi Sivas Meslek Yüksek Okulu Doğal Yapı Taşları Teknolojisi 58140
Tel:              0.346.2191010-1501 
E-Posta:      smyo@cumhuriyet.edu.tr

Telefon

Telefon: 0 346 219 1264

Adres

Cumhuriyet Üniversitesi Merkez Kampüsü

Email

smyo@cumhuriyet.edu.tr

Belgegeçer

Belgegeçer: 0 346 219 1265