Doğalgaz Ve Tesisatı Teknolojisi

Tanıtım

Gaz Ve Tesisatı Teknolojisi

Tanıtım

Program öğrencilerimiz aşağıdaki kazanımları elde edecektir. Matematik, fen bilimleri ve temel mühendislik konularında alanı ile ilgili yeterli düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme becerisi, alanı ile ilgili sistemleri ve bileşenlerini seçebilme, temel boyutlandırma hesaplarını yapabilme, mesleki plan ve projeleri çizebilme, becerisi, alanı ile ilgili konularda, verileri yorumlayabilme, sistemlerin kontrol yöntem ve tekniklerini tanıma, uygulayabilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme becerisi, alanıyla ilgili uygulamalar için gerekli olan modern araç, gereç, donanımları ve bilişim teknolojilerini kullanabilme becerisi, teknik resim kurallarını bilerek istenilen özelliklere uygun bir sistem tasarlama ve geliştirme becerisi.

Gaz ve tesisat teknolojisinden faydalanabilecek sistemlerini kurma, sistemlerinde arıza tespiti, bakım ve onarım yapabilme ve devreye alabilme yeteneği, mesleki etik, iş güvenliği, kalite ve çevre bilincine sahip olma; proje yönetimi ve işyeri uygulamaları yapabilme becerisi, gaz ve tesisat teknolojisi sistemlerinin ve bileşenlerinin tasarım ve analizinde modern bilgisayar yazılımlarını kullanabilme becerisi.

Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme, bireysel çalışma ve bağımsız karar verebilmesi, sağlıklı iletişim kurabilme, alanındaki bilgi ve becerilerini, tespit ettiği sorunları ve çözüm önerilerini sözlü ve yazılı iletişim yoluyla uzman ve uzman olmayan kişiler ile paylaşabilme becerisi, bilgiye erişme ve araştırma yöntemlerini kullanabilme, hayat boyu öğrenme ve sağlıklı yaşamın önemini benimseme, bilim, teknoloji ve mesleki gelişmeleri izleyerek kendini geliştirebilme, İngilizceyi, temel ve mesleki olarak kullanabilme, yakın tarih ve genel hukuk bilgisine sahip olma, alanı ile ilgili uygulamalarda öngörülmeyen durumlarla karşılaştığında çözüm üretebilmek, takımlarda sorumluluk alabilmek veya bireysel çalışma yapabilme becerisi, demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel değerlere, sosyal sorumluluk, evrensel, toplumsal ve mesleki etik bilincine sahip olma, iş güvenliği, işçi sağlığı, çevre koruma bilgisi ve kalite bilincine sahip olma.

Programdan mezun olacak öğrencilerimiz aşağıdaki alanlarda istihdam edilebilirler.

-       Doğalgaz sektöründe mal/hizmet üreten firmalar,

-       Isıtma ve baca sistemleri üreten sanayi kuruluşları,

-       Doğalgaz dağıtım firmaları,

-       Kamu kurumlarında ısıtma birimleri,

-       BOTAŞ gibi kamu kuruluşları,

-       İnşaat şirketlerinin yapı tesisat grupları,

Sıhhi Tesisat ve Doğalgaz sistemleri üzerine çalışacak ara elemanları yetiştirmeyi amaçlar. Programın amacı; sıhhi tesisat, ısıtma tesisatı ve doğalgaz konularında, mühendis ile usta ve işçi arasında görev yapacak ana elemanları yetiştirmektir.

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler: Sıhhi tesisat ve doğalgaz programında matematik, elektrik, teknik resim gibi temel konularla ilgili derslerden başka, ısıtma, soğutma tesisatı, kazanlar, boru sistemleri, iklimlendirme tesisatı, doğalgaz, temiz-su tesisatı, yalıtım teknolojisi gibi dersler okutulmakta ve uygulamalar yaptırılmaktadır.

 

 Mezunların Kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler: Sıhhi tesisat ve doğalgaz programını bitirenlere "Sıhhi ve Doğalgaz Teknikeri" unvanı verilir. Sıhhi tesisat ve doğalgaz teknikeri makine mühendisi tarafından hazırlanan tesisat ve doğalgaz projelerini inceler, gereken malzemenin satın alınmasını sağlar, denetimini yapar çalışacak elemanların seçimini yapar, tesisatın üretiminde kuruluşunda makine mühendisine yardımcı olur, işin bitiminde denetimini yapar.

 Çalışma Alanları: Sıhhi tesisat ve doğalgaz teknikerleri, sıhhi tesisat üretim fabrikalarda ve tesisat döşeyen firmalarda görev yaparlar. Merkez ısıtma ve soğutma sistemi ve doğalgaz kullanımı arttıkça meslek elemanlarına duyulan gereksinme de artacaktır.

Sivas Meslek Yüksekokulu’nda 2008 yılından bu yana öğrenci almaktadır. Aktif öğrenci sayısı normal öğretimde 80’dir. Programımızda bir doktor öğretim üyesi, bir yüksek lisans mezunu öğretim görevlisi görev yapmaktadır. Programımıza ait laboratuvarlar bulunmaktadır.

DİKEY GEÇİŞ OLANAKLARI VE DİKEY GEÇİŞ YAPILABİLECEK LİSANS PROGRAMLARI

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezince her yıl ilan edilerek yapılan DGS (Dikey Geçiş Sınavı) usul ve esaslarına göre aşağıdaki tabloda verilen üst derece programlara geçiş yapılabilmektedir. Ayrıca Açık Öğretim Fakültelerinde lisans tamamlama imkânı bulunmaktadır.

Bağlantılar

İletişim

Adres:        Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sivas Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu 58140

Tel:              0.346.2191010-1474

Fax:             0.346.2191110 

Web:            http://smyo.cumhuriyet.edu.tr

E-Posta:       smyo@cumhuriyet.edu.tr

 

 

 

 


 

Telefon

0 346 219 1264

Adres

Cumhuriyet Üniversitesi Merkez Kampüsü

E - Posta

smyo@cumhuriyet.edu.tr

Belgegeçer

0 346 219 1265