Mimari Dekoratif Sanatlar

Tanıtım

Mimari Ve Dekoratif Sanatlar

Tanıtım

Mimari ve Dekoratif Sanatlar Programında, işletmelerde çalışacak ara insan gücünü yetiştirmek amacıyla eğitim yapılır. Endüstride, özel ve tüzel atölyelerde yapılacak olan üretimde gerekli beceriye sahip olmaları, çalıştığı ortamdaki üretimin verimini arttıracak iş alışkanlıklarını kazanmaları, iş, insan ve üretim ilişkilerini kurmaları, sanat ve teknoloji alanındaki yenilikler doğrultusunda tasarım alışkanlığı kazanan teknik elemanlar yetiştirilir.

 Eğitim süresi 2 yıldır. Öğrenimlerini başarı ile bitiren öğrencilere “Mimari Dekoratif Sanatlar Teknikeri” unvanı verilir. Kamu ve özel kuruluşlarda ara eleman olarak görev yaparlar.

Programın Amacı

Mimari dekoratif sanatlar programının amacı, iç ve dış mimari yapı dekorasyon sanatlarında, dekorasyon malzemelerinin tasarım aşamalarında, sanat ve teknoloji alanındaki yeniliklerle tasarım alışkanlığı kazanan teknik elemanlar yetiştirmektir. Bu alandan mezun olan öğrenci hem sanat ve kültür varlıklarımızdan olan mimari yapıların aslına uygun bir biçimde korunmasını sağlar hem de yeni dekorasyon önerileri getirir. Ayrıca tasarım ve çizim yeteneğine sahip, şekiller arasındaki ayrıntıları algılayabilen, estetik görüşü olan, dikkatli ve sabırlı, alanındaki teknolojik ve sanatsal gelişmeleri göz önünde bulunduran, işletmelerde çalışacak ara insan gücünü yetiştirmek programın amaçları arasındadır.

Ayrıca programın hedefi; mimari dekoratif sanatlar uygulamalarının mesleki ve etik sorumluluğu içerisinde, evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkinliklerin bilincinde olan, genel kavramsal bilgilere sahip, alanında yaşam boyu öğrenime açık bireyler yetiştirmektir. İletişim yeteneği gelişmiş ve takım çalışmasına yatkın bireyler ortaya çıkarmaktır.

 

Programın Gerektirdiği Özellikler

·  Tasarım ve çizim yeteneğine sahip,

·Şekiller arasındaki ayrıntıları algılayabilen,

· Görme keskinliğine sahip,

·   Göz ve ellerini eşgüdümle, el ve parmaklarını ustalıkla kullanabilen, Estetik görüşü olan,

·   Dikkatli ve sabırlı,

·   Esnek çalışma saatlerine ve yoğun çalışma temposuna dayanıklı, kimseler olmaları gerekir.

 

Çalışma Ortamı ve Koşulları

Zaman zaman kapalı ortamlarda, tarihi binalarda tozlu ve boyalı ortamlarda bazen de açık havada çalışırlar. Birinci derecede madde ile ilgilidirler. Kullandıkları kimyasal maddelerden dolayı bulundukları ortam tozlu ve kokulu olabilir. Uzun süreli atölye çalışmalarında bulundukları için bedensel yorgunluk yaşayabilirler.

Çalışma Alanları ve İş Bulma Olanakları

Mimari dekoratif sanatlar programını okuyan öğrenciler; mimari dekoratif sanatlar teknikeri olarak, Vakıflar Genel Müdürlüğü’nde,  Kültür Bakanlığı’nda, Milli Saraylar Genel Müdürlüğü’nde, Belediyelerin imar birimlerinde, İl Özel İdarelerde çalışma olanakları bulunmaktadır. Aynı zamanda etüt proje alanları ile ilgili özel kuruluşlar, firmalar ve bürolarda da çalışabilirler. Uygulama ağırlıklı olarak aldıkları kalemişi, mozaik, ahşap işleme, taş işleme, seramik-çini, model kalıp, el sanatları, bilgisayarlı tasarım gibi dersleri de aldıklarından gerek binaların, saray, köşk ve cami gibi sanat eserlerinin mimari plana uygun olarak yapılacak olan onarım çalışmalarında, duvar süsleme vb. işleri gerçekleştiren, ressam, heykeltraş, seramik sanatçısı, iç mimar ve restorasyon uzmanları ile, gerekse bağımsız olarak kendilerine ait işyeri ve atölyelerinde hizmet verebilirler.

İş bulma konusunda daha çok büyük şehirler, ekonomik, turistik-tarihi açıdan yeterli ve gelişmiş bölgeler tercih edilmelidir. Hatta bazı alanlarda (cami süsleme gibi) yurtdışında çalışma imkânı bulunmaktadır. İş bulma konusunda cinsiyet ayrımı yapılmamakla beraber iş yoğunluğu ve uygulamadaki ağır tempo bu alanı seçecek olanlar için dikkate alınmalıdır.

Mimari dekoratif sanatlar teknikeri, yeni inşa edilen veya eski binaların, mimari planına uygun olarak dekorasyon işlemlerini yapmak için;

  Ressam, seramikçi, mühendis ve mimarlara yardımcı eleman olarak, uygulama alanının keşfini yapıp gerekli ölçüleri alır,

  ·   Uygulamaya konulacak konu ile ilgili desenleri araştırıp tasarlar veya yapılan tasarımı gerçekleştirmek için planı yapar,

·   Planlanan iş için gereken malzemeleri sağladıktan sonra uygulamaya geçer,

 

·  Çalıştığı iş yerinde üst ve astları arasında eşgüdümü sağlar,

 

Mesleki Eğitimde İlerleme

Yatay Geçiş ile Geçilen Programlar; Programda öğrenim gören öğrenciler ÖSYM tarafından YGS 4 puan türünden öğrenci alan ÖSYM yerleştirme tablosundaki bütün programlara yatay geçiş yaparak öğrenimi tamamlayabilirler.

Dikey Geçiş ile Geçilen Programlar; Programdan mezun olan öğrencilerin bir üst öğrenime (4 yıllık fakültelere) devam etme olanakları bulunmaktadır. Dikey Geçiş Sınavına (DGS) giren mezun öğrenciler, ÖSYM’nin belirlediği yeterli puanı almaları durumunda tercih yapıp aşağıda belirtilen bölümlere kayıt yaptırarak bir üst öğrenimi tamamlayabilirler.

 

 

·  El Sanatları

·         Eski Çini Onarımı

·         Fotoğraf

·         Geleneksel Türk El Sanatları

·         Geleneksel Türk Sanatları

·         Grafik

·         İç Mimarlık

·         İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı

·         Mimarlık

·         Restorasyon ve Konservasyon

·         Seramik

·         Tezhip

·      Tezhip(Süsleme) lisans programlarından birine dikey geçiş yapabilirler

Bölüm Başkanı

Akademik Kadro

Bağlantılar

İletişim

Adres:        Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sivas Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu 58140

Tel:              0.346.2191010-1474

Fax:             0.346.2191110 

Web:            http://smyo.cumhuriyet.edu.tr

E-Posta:       smyo@cumhuriyet.edu.tr

 

 

 

Telefon

0 346 219 1264

Adres

Cumhuriyet Üniversitesi Merkez Kampüsü

E - Posta

smyo@cumhuriyet.edu.tr

Belgegeçer

0 346 219 1265