Tekstil Teknolojisi

Tanıtım

Tekstil Teknolojisi

Tanıtım

TEKSTİL, GİYİM,AYAKKABI VE DERİ BÖLÜMÜ TEKSTİL TEKNOLOJİSİ PROGRAMI TANITIMI

 

BÖLÜMÜN TARİHÇESİ:

Bölümümüz 1999 yılında Hazır Giyim Programı adı altında açılmıştır.2002 yılında uygulanan MEB-YÖK Meslek Yüksekokulları Program Geliştirme Projesi kapsamında Tekstil Eğitim Programı adı ile eğitim ve öğretime devam etmiştir. 2008 yılında programımızın gece eğitimi açılmıştır.2009 yılında ise Tekstil, Giyim, Ayakkabı ve Deri Bölümünün Tekstil Teknolojisi Programı adı altında uygulamaya geçmiş halen aynı isimle eğitime devam edilmektedir.

PROGRAMIN AMACI :

 

Tekstil Teknolojisi Programının eğitim amacı; tekstil sektörünün ihtiyacı olan, dokuma, iplik, terbiye, konfeksiyon ve tasarım alanlarındaki gerekli ara eleman iş gücünü yetiştirmektir. Mezun olacak öğrencilerin; uygun bilgisayar programlarını kullanabilen, lif ve dokuları tanıyabilen, bunları günümüz teknolojisini kullanarak mamul hale getirebilen, iş sağlığı ve güvenliği kurallarını çalışma hayatında uygulayan, mesleği ile ilgili yenilikleri takip edebilecek beceriye sahip olmaları amaçlanmaktadır.  Ayrıca programımız güncel tasarım ve istekleri takip ederek, kamu kurumlarının ve özel sektörün taleplerine cevap verebilecek şekilde eğitim öğretim veren, yetiştirdiği mezunlarını ülkenin ve insanlığın hizmetine sunan ulusal ve uluslararası düzeyde tanınmış saygın bir program olma amacını taşımaktadır. Kamu kuruluşlarının ve özel sektörün giyim ve tekstil ile ilgili taleplerini karşılayabilecek, kendine güvenen, mesleki bilgi ve becerileri kazanmış, bireysel ve ekip çalışması ruhunu kavramış, kendini yazılı, sözlü ve tasarımlarıyla ifade edip projelendirebilen, iletişim kurabilen, mesleki ve etik sorumluluklar çerçevesinde çalışmalarını yürütebilen teknik elemanlar yetiştirmektir.

 

PROGRAMIN HEDEFİ:

 

1.  Tekstil endüstrisinde yapılan işlemleri öğrenme ve uygulama becerisini kazandırma.

2.  Tekstil hammaddeleri, iplik, dokuma, örme, terbiye ve konfeksiyon işlemlerinin iş akışı hakkında temel bilgileri kazandırma.

3.  Model tasarlama, üretim yapma becerisine, veri toplama,sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisine sahip olma.

 4. Bir modeli, sistemi ya da üretim sürecini analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere tasarım yapabilme becerisine sahip olma, bu doğrultuda model uygulayabilme.

5. Atölyede kullanılan araç gereçleri sorumluluk bilinci içinde kullanma becerisine sahip olma. 6.Giyim üretimi problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi yeteneklerini kullanarak uygun analitik yöntemler geliştirme.

7.      Çalışma alanı ile ilgili; makineleri tanıma, üretim proseslerini bilme, iş organizasyonu yapabilme.

8.      Çalıştığı alanda farklı seviyedeki personelle sağlıklı iletişim kurup, takım çalışması yapabilme, etkin katılabilme ve sorumluluk alma becerisine sahip olma.

9.      Girişimcilik ve yenilikçilik konuları ile çağın sorunları hakkında gerekli bilgiye sahip olma.

10.  İnceleme (etüt etme, araştırma), problem tanımlama, rapor edebilme, deney ve tecrübe ile kazanılan teorik bilgileri uygulayabilme ve problem çözme becerilerine sahip olma.

11.  Alanı ile ilgili test laboratuvarlarında; test cihazlarını ve makinelerini tanıma, testleri yapabilme,  test sonuçlarını rapor edip yorumlayabilme.

12.  Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanlı ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisine sahip olma.

13.  Bilgisayar destekli kalıp hazırlama, model uygulama ve dikiş tekniklerini kullanarak çeşitli konfeksiyon ürünlerinin üretimini gerçekleştirebilme becerisini kazanma

14.  Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, mesleki etik değerler, kalite, çevre ve iş güvenliği konularında yeterli bilgiye sahip olma.

15.  Kaynakları değerlendirme, maliyet hesabı yapma bilgisi ve becerisini kazandırma.

16.  Yeterli düzeyde yabancı dil bilgisini kazandırma.

 

KARİYER OLANAKLARI

Bu programdan mezun olan öğrencilere “Tekstil Teknolojisi Teknikeri” unvanı verilmektedir. Mezun olan öğrenci kazandığı bilgi ve becerileri kullanarak tekstil işletmelerinin; üretim alanında, kalite kontrol alanında, laboratuvarda, planlamada, tasarımda, modelhane departmanında, tedarik ve satın almada, malzeme kabulünde, depolamada, bakımda, araştırmageliştirme kısımlarında, işletmelerin üretim hatlarıyla ilgili eğitim departmanlarında vasıflı eleman, orta kademe yönetici, müşteri temsilcisi olarak çalışabilmektedirler. Bunların yanı sıra bilgisayarlı kalıp, tasarım programlarıyla eğitilmiş, estetik ve artistik değerlere sahip teknik eleman olarak model tasarım alanında hizmet verebilecek geniş iş imkanlarına sahiptirler. Tekstil fabrikaları ve konfeksiyon atölyeleri, özel işletmeler, moda evleri, tekstil ihracat firmaları, örme sanayi ve benzerlerinde iş bulma fırsatları vardır. Sektörde kendi olanaklarıyla moda evi ve atölyeler açarak kendilerine iş imkanı yaratabilirler. Ayrıca halk eğitim merkezlerinde Usta öğretici olarak çalışabilirler.

 

DİKEY GEÇİŞ YAPILABİLECEK LİSANS PROGRAMLARI

Ön Lisans Mezuniyet Alanı   Tercih Yapabilecek Lisans Programları

Tekstil Teknolojisi

 Tekstil Mühendisliği

 Moda Tasarı

  Moda Giyim Tasarımı

Moda ve Tekstil Tasarımı Tekstil Tasarımı

 Tekstil ve Moda Tasarımı

  Tekstil

PROGRAMIN MEVCUT İMKÂNLARI

Programda verilen teorik derslerin uygulamasının yapıldığı iki adet atölye bulunmaktadır.

Bağlantılar

İletişim

 

Adres:        Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sivas Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu 58140

Tel:              0.346.2191010-1474

Fax:             0.346.2191110 

Web:            http://smyo.cumhuriyet.edu.tr

E-Posta:       smyo@cumhuriyet.edu.tr

 

 


 

Telefon

0 346 219 1264

Adres

Cumhuriyet Üniversitesi Merkez Kampüsü

E - Posta

smyo@cumhuriyet.edu.tr

Belgegeçer

0 346 219 1265