İnşaat Teknolojisi

Tanıtım

İnşaat Teknolojisi

Tanıtım

Programın amaçları

 İnşaat sektörünün ihtiyacı olan inşaat tekniklerini bilen, inşaatın her türlü imalatını tekniğine uygun şekilde yapılmasını sağlayan ve kontrolünü yapabilen, gelişen teknolojiye göre bilgi, beceri ve donanıma sahip, Mimari-statik projeleri yorumlayıp uygulayabilen, inşaat malzemelerinin özelliklerini tanıyıp standartlara uygun olup olmadığını tespit edebilen, maliyet hesabı yapabilen, kendi sorumluluğundaki yapıyı ve elemanları yönetebilen ara teknik elemanlar yetiştirmektir.

 

Programın hedefleri

 1-Mimari ve statik projeleri tasarlayıp çizebilme, uygulama projelerini okuyup uygulayabilme.

2-Yapıya ait mimari ve statik projelerin hazırlanmasında gerekli çizimleri bilgisayar ortamında çizebilme ve mesleki paket programları kullanabilme.

3-Yapının zemine uygulanmasını, arazi ölçümünün yapılması, inşaat sahasının topografik yapısının çıkarılması ve değerlendirilmesi düzeyinde ölçüm aletlerini kullanabilme.

4-Yapıya ait metraj, keşif işlemlerini bir bilgisayar programı aracılığı veya elle yaparak yaklaşık maliyet hesaplayabilme.

5-Şantiyenin kurulması ve organizasyonunu yapabilme, iş planlarını hazırlayabilme ve uygulayabilme.

6-Zeminin incelenmesi, deneylerin yapılmasını bilme, beton karışım hesabını yapabilme, yapı malzemelerini tanıma, özelliklerini bilme, yapı malzemelerine ait testleri, alet, donanım ve teknik bilgi, becerisini kullanarak yapabilme, sonuçları değerlendirme.

 

7-Meslekle ilgili kalite kontrol ve standartları bilme, yapı alanındaki teknolojik gelişmeleri takip edebilme, sorumluluk ve iş ahlakına sahip olma.

 

İnşaat Teknolojisi Programının Çalışma Alanları ve İş Bulma Olanakları

 

İnşaat teknolojisi programını bitirenler kamu kuruluşlarında tekniker kadrosuyla çalışabilirler. Ayrıca, özel kuruluşlarda teknik ara eleman olarak çalışma olanağına sahiptirler. Özel kuruluşlarda denetleyicilik, üretim, yöneticilik gibi görevler üstlenebilmektedirler. İnşaat sektörünün genişliği ve özel kuruluşlarda çalışma olanağı bulunması nedeniyle işsizlik riski düşüktür.

Türk inşaat firmalarının yurtdışında iş almaları bu meslek sahiplerinin yurtdışında çalışma olanaklarını artırmıştır.

 Programın Dikey Geçiş Olanakları ve Dikey Geçiş Yapılabilecek Lisans Programları

Ön Lisans Mezuniyet Alanı  Tercih Yapılabilecek Lisans Programları

İnşaat Teknolojisi Teknikerliği

 İnşaat Mühendisliği

 Mimarlık

Restorasyon ve Konservasyon

Bağlantılar

İletişim

Adres:        Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sivas Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu 58140

Tel:              0.346.2191010-1474

Fax:             0.346.2191110 

Web:            http://smyo.cumhuriyet.edu.tr

E-Posta:       smyo@cumhuriyet.edu.tr

 

 

 

 

 

Telefon

0 346 219 1264

Adres

Cumhuriyet Üniversitesi Merkez Kampüsü

E - Posta

smyo@cumhuriyet.edu.tr

Belgegeçer

0 346 219 1265