Yapı Denetimi

Tanıtım

TANITIM

Programın amacı, Yapı Denetimi alanında uygulamalı eğitime dayalı ve gelişen en son teknoloji ile donanımlı “Yapı Denetimi Teknikeri” yetiştirmektir. Bu bağlamda teknikerlik programında, yapı denetimi ile ilgili bilgilere sahip, yasal mevzuat takibi yapabilen ve bu konuda sorumluluk alan dinamik elemanlar yetiştirilmesi planlanmaktadır.
Depreme dayanıklı sağlam yapılar için bilimsel, teknik ve kurallara uygun proje üretimi ve denetimi ile bu projelerin uygulanmasında ciddi bir denetlemeye ihtiyaç bulunmaktadır. İnşaatın her aşamasında projelerin doğru olarak uygulandığı, yapıda kullanılan malzemelerin standartlara uygunluğunun uzman mühendislerce denetlenerek rapora bağlanması, hatalı proje ve uygulamaların zamanında müdahale edilerek düzeltilmesi; ileride doğacak bir felaketin önlenmesi için çok önemlidir.
Yapıların inşaat aşamasında denetlenmesi, içinde yaşayacak insanların güvenliği açısından büyük önem arz etmektedir. Ülkemizde de meydana gelen depremlerin gösterdiği sonuç gayet açıktır ki; bina değil, bilinçsiz ve denetimsiz malzeme kullanımı ile hatalı imalatlar insanı öldürmektedir.
Yapı denetimi programında amaçlanan hedef, mevzuatı ve uygulamayı bilen ve karar verme yeteneğine sahip teknikerler yetiştirmektir.
Programın amacı, Yapı Denetimi alanında uygulamalı eğitime dayalı ve gelişen en son teknoloji ile donanımlı “Yapı Denetimi Teknikeri” yetiştirmektir. Bu bağlamda teknikerlik programında, yapı denetimi ile ilgili bilgilere sahip, yasal mevzuat takibi yapabilen ve bu konuda sorumluluk alan dinamik elemanlar yetiştirilmesi planlanmaktadır.
Depreme dayanıklı sağlam yapılar için bilimsel, teknik ve kurallara uygun proje üretimi ve denetimi ile bu projelerin uygulanmasında ciddi bir denetlemeye ihtiyaç bulunmaktadır. İnşaatın her aşamasında projelerin doğru olarak uygulandığı, yapıda kullanılan malzemelerin standartlara uygunluğunun uzman mühendislerce denetlenerek rapora bağlanması, hatalı proje ve uygulamaların zamanında müdahale edilerek düzeltilmesi; ileride doğacak bir felaketin önlenmesi için çok önemlidir.
Yapıların inşaat aşamasında denetlenmesi, içinde yaşayacak insanların güvenliği açısından büyük önem arz etmektedir. Ülkemizde de meydana gelen depremlerin gösterdiği sonuç gayet açıktır ki; bina değil, bilinçsiz ve denetimsiz malzeme kullanımı ile hatalı imalatlar insanı öldürmektedir.
Yapı denetimi programında amaçlanan hedef, mevzuatı ve uygulamayı bilen ve karar verme yeteneğine sahip teknikerler yetiştirmektir.

Bağlantılar

İletişim

Adres:        Cumhuriyet Üniversitesi Sivas Meslek Yüksek Okulu Yapı Denetimi programı 58140
Tel:              0.346.2191010-2908
Fax:             0.346.2191110  

 

Web:            http://smyo.cumhuriyet.edu.tr
E-Posta:      smyo@cumhuriyet.edu.tr

Telefon

0 346 219 1264

Adres

Cumhuriyet Üniversitesi Merkez Kampüsü

E - Posta

smyo@cumhuriyet.edu.tr

Belgegeçer

0 346 219 1265