İş Sağlığı ve Güvenliği

Tanıtım

İş Sağlığı ve Güvenliği

Tanıtım

Programın Amacı: Ülkemiz ekonomik yapısı içinde yer alan, kamu ve özel sektöre ait tüm işletmelerin ihtiyacı olan, işçi sağlığı ve güvenliğine yönelik personelin yetiştirilmesi amacıyla programın açılması öngörülmüştür. Yetiştirilecek personel, İş güvenliği organizasyonu, mühendislik düzeyinde olan işletmelerde mühendisliğin bir alt kademesinde, mühendislik düzeyinde olmayan işletmelerde ise, işletmenin tüm iş güvenliği sorumluluğunu üstlenebilecek bilgi ve yeteneğe sahip olacaktır.

İşletmelerde İşçi sağlığı ve güvenliğinin sağlanmasının önde gelen amacının çalışanın hayatının ve sağlığının korunması yanında üretimin ve işletmeninde güvenliğinin sağlanmasıdır.

Bölümün Eğitim Olanakları: İş sağlığı ve güvenliği programımız, teorik ve uygulamalı olarak, günümüzün şartlarına uygun, eğitim metotları ile desteklenmekte ve öğrencilerini mesleki alanda yeterli deneyime sahip olabilecek şekilde mezun olmaları sağlanmaktadır.

Kariyer Olanakları: İş sağlığı ve güvenliği alanında işletmelerde çalışacak personel (İş Güvenliği uzmanı ve Teknik eleman olarak) Çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığının, düzenlediği işçi sağlığı ve güvenliği

eğitimleri ile A B C kategorilerinde sertifika alabilmekte ve sertifika sahipleri işletmelerin tehlike sınıfına göre görevlendirilmektedir.

tamamlanması, mezuniyet ortalamasının en az 2.0 olması ve 30 iş günü zorunlu stajını tamamlaması koşulunu sağlayan öğrenciler mezun olmaya hak kazanırlar.

Dikey Geçiş Olanakları: Bu programdan mezun olan öğrenciler, ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavında (DGS) başarılı oldukları takdirde;

 · Acil Yardım ve Afet Yönetimi

· İşletme

 · İşletme Yönetimi

 · İş Sağlığı ve Güvenliği

· Sağlık Yönetimi

 · Sosyal Hizmet

Ayrıca, mezun öğrencilerimizin, Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesinin 4 yıllık lisans programlarına devam etme olanakları vardır.

 

 

Bağlantılar

İletişim

Adres:        Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sivas Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu 58140

Tel:              0.346.2191010-1474

Fax:             0.346.2191110 

Web:            http://smyo.cumhuriyet.edu.tr

E-Posta:       smyo@cumhuriyet.edu.tr

 


 


 

Telefon

0 346 219 1264

Adres

Cumhuriyet Üniversitesi Merkez Kampüsü

E - Posta

smyo@cumhuriyet.edu.tr

Belgegeçer

0 346 219 1265