İÇ KONTROL

 
 
Meslek yüksekokulumuzun misyonu; teknik ve sınai sektörde emsallerine göre nitelikleri ve becerileriyle ön planda olan insan gücü yetiştirmek, eğitimi içerisinde özellikle teknik ve uygulamalı alanlarda verdiği laboratuvar eğitimleriyle, verimlilik, kalite ve rekabeti esas almak, gerek diğer meslek yüksekokulları gerekse sanayi ortaklıklarıyla karşılıklı yarar ilişkisine dayalı ulusal ve uluslararası işbirlikleri içerisinde bulunmaktır.

 
 
Mesleki eğitimlerle küresel ihtiyaç ve eğilimleri göz önünde bulundurarak başta ilimiz olmakla birlikte iş dünyasının ihtiyaç ve isteklerini belirleyerek, eğitimi sürekli iyileştirme ve geliştirmeyi amaçlamıştır. Bununla birlikte mezunlarına yerel, ulusal ve uluslararası nitelikli iş istihdamı sağlamak ve bu bakış açısıyla emsalleri olan meslek yüksekokulları arasında itibarlı bir yere sahip olmaktır.

Yukarı