Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü

Tanıtım

Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü

Tanıtım

Programın Amacı:   Kamu ve özel sektör kurulumlarında istihdam edilmek üzere, ekolojik dengenin korunması, her türlü bitkisel ve hayvansal ürünlerin üretimi ile kullanılacak girdilerin organik tarım metoduna uygun olarak üretilmesi ve bu ürünlerin işlenmesi, depolanması ile kontrolünü amaçlayan, tarımdaki çevreye ve insan sağlığına zarar vermeyen modern üretim tekniklerini kullanmayı bilen "Organik Tarım Teknikeri" yetiştirmektir

 

Bölümün Eğitim Olanakları: Bitkisel ve hayvansal üretimi organik tarım ilkelerine bağlı olarak gerçekleştirmek ve bu ürünlerin kalite kontrolü, muhafazası, pazara hazırlanması hakkında yeterli bilgi ve pratiğe sahip, kamu ile özel sektörün AR-GE destek ve diğer personel ihtiyacına cevap verebilecek nitelikli teknik eleman yetiştirmektir.

Kariyer Olanakları:

 

• Kamu kurum ve kuruluşları: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı İl ve İlçe Müdürlükleri, Araştırma Enstitüleri ve Belediyeler.

• Tarımsal Amaçlı Kooperatifler: Tarım Kredi Kooperatifleri, Tarım Satış Kooperatifleri ve Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri.

• Özel Sektör İşletmeleri: Organik tarımsal (bitkisel ve hayvansal) üretim ve pazarlama işletmeleri ile sürdürülebilir tarım (organik tarım ve iyi tarım uygulamaları) kontrol ve sertifikasyon kuruluşları.

• Kendi işletmeleri: Organik tarımsal (bitkisel ve hayvansal) üretim ve pazarlama işletmeleri.

 

 Mezuniyet Koşulları: Dört yarıyıl sonunda toplam 120 AKTS'nin ( Avrupa Kredi Transfer Sistemi) tamamlanması, mezuniyet ortalamasının en az 2.0 olması ve 30 iş günü zorunlu stajını tamamlaması koşulunu sağlayan öğrenciler mezun olmaya hak kazanırlar.

 

Dikey Geçiş Olanakları: Önlisans programını bitiren kişi çalıştığı işyerinde performansına göre yöneticiliğe kadar yükselebilir. İki yıllık eğitim sonunda yapılan DGS (Dikey Geçiş Sınavı) Anadolu Üniversitesi Açık öğretim İktisat Fakültesi veya İşletme Fakültesi lisans programları ile geçiş yapılabilecek lisans programları ise şunlardır:

· Bahçe Bitkileri

· Bahçe Bitkileri Üretimi ve Pazarlaması

· Organik Tarım İşletmeciliği

· Bitki Koruma

· Bitkisel Üretim ve Teknolojileri

· Biyosistem Mühendisliği

· Tarla Bitkileri

· Tarımsal Yapılar ve Sulama

· Tarım Ekonomisi

·  Zootekni

· Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği

Bağlantılar

İletişim

Adres:        Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sivas Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu 58140

Tel:              0.346.2191010-1474

Fax:             0.346.2191110 

Web:            http://smyo.cumhuriyet.edu.tr

E-Posta:       smyo@cumhuriyet.edu.tr

 

 

 

 

 

 

Telefon

0 346 219 1264

Adres

Cumhuriyet Üniversitesi Merkez Kampüsü

E - Posta

smyo@cumhuriyet.edu.tr

Belgegeçer

0 346 219 1265